Matkailun investoinnit ja rahoituskampanjan markkinointi

Etusivu / Matkailun investoinnit ja rahoituskampanjan markkinointi

Matkailun investoinnit ja rahoituskampanjan markkinointi

yhteistyö palaveri

Suomen matkailu on juuri nyt positiivisessa kierteessä. Saamme lukea tilastoja kasvavista matkailijamääristä eri markkina-alueilta, postauksia ja artikkeleita positiivisesti oudon ja erikoisen Suomi-kuvan leviämisestä eri viestintäkanavissa ympäri maailmaa tai nostoja maamme matkailukohteiden tarjonnasta moninaisissa trending-listauksissa.

Matkailun investoinnit – taustalla rahoitus

Positiivinen kierre näkyy myös suomalaisen matkailutoimialan merkittävinä uusina investointeina. Helsinki-Vantaan lentokentän laajennus, pääkaupunkiseudun hotelli-investoinnit ja Lapin kohteisiin liittyvien investointien kasvu ovat tästä muutamia erinomaisia esimerkkejä. Investoinnit ja toiminnan kehittäminen vaativat ymmärrettävästi rahoitusta.

Yleisesti ottaen alan investointeja on aivan viime vuosina kirittänyt matkailun kasvuvauhdin ja positiivisten tulevaisuuden näkymien lisäksi myös lainarahan matala korkotaso. Matkailuinvestointien ja kehittämisprojektien rahoitus, kuten minkä tahansa investoinnin kokonaisuus muodostuu aina eri kanavista, ei vain lainarahoituksen hyödyntämisestä. Investointisuunnitelmia laadittaessa arvioidaan mm. tulevaisuuden kassavirtaa, tulorahoitusta ja maksukykyä. Lisäksi matkailualaan kohdentuvien positiivisten investointipäätösten taustalla on myös usein merkittävä joukko erilaisia matkailuun ja vapaa-aikaan sijoittavia yksityishenkilöitä, investoreita ja pääomittajatahoja. Samoin erilaisten yritysyhteistyö- ja kumppanuusmallien kehittäminen on arkipäivää osana rahoituskokonaisuutta. Näiden lisäksi myös joukkorahoitus voi toimia kiinnostavana matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden rahoitusmuotona.

yhteistyö_sopimus_käsikädessä

Joukkorahoitus antaa mahdollisuuden sijoittaa omiin arvolähtökohtiin

Matkailu – ja vapaa-ajanpalveluiden investointien mahdollistamisen osalta on viime aikoina noussut esiin muutamia mielenkiintoisia joukkorahoituksen avulla osarahoitettuja kohteita. Hyvänä esimerkkinä voi mainita vaikkapa merikylpylä Allas Seapoolin Helsingin päärakennuksen investointikustannuksiin liittyvän rahoituskierroksen toteutuksen loppuvuodesta 2016, jossa anti ylimerkittiin ja kampanja ylitti minimitavoitteen lähes kolminkertaisesti.

Joukkorahoituksen peruslähtökohtaan kuuluukin, että kuka tahansa meistä voi ryhtyä sijoittamaan ja osaomistamaan itselleen omista arvolähtökohdista kiinnostavaa ja läheistä palvelua, tuotetta tai sisältöä, yhdessä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Alueiden ja seutujen kehittämisen näkökulmasta tämä yksittäinen henkilö tukee alue- ja seutukehitystä ja mahdollistaa osaltaan uusien palveluiden ja sisältöjen sijoittumista juuri omalle kotiseudulleen. Matkailu- ja vapaa-ajanpalvelutarjonnan investoinnit ja alan kehittäminen voidaan myös nähdä asumisviihtyisyyden parantajana, palvelutarjonnan monipuolistajana sekä ennen kaikkea työllistymismahdollisuuksien generoijana.

Rahoitushankinta matkailumarkkinoinnissa

Rahoitushankinta ja siihen liittyvät markkinoinnilliset toimenpiteet ovatkin kiinnostava markkinoinnin sisältötuotannon mahdollisuus yrityksellesi. Rahoitushankinnan aikana tehtävä viestintä ja kampanjointi tukee merkittävästi toimintasi markkinointia. Se luo kiinnostavuutta itse investoinnin tai kehitystyön alla olevaan palveluun ja yritykseesi sekä ohjaa asiakasta kohti tulevaa palvelun käyttöä. Joukkorahoituskampanjoiden ja niiden parissa toimivien palvelutuottajien määrän kasvu on johtanut osaltaan siihen, että viestinnän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kampanjoiden kiinnostavuuteen ja erilaistumiseen muista vastaavista kohteista.  Markkinoinnin viestien ja sanomien tarkempi kohdentaminen oikeille kohderyhmille juuri heidän käyttämässä kanavassaan oikeaan ajankohtaan korostuu myös rahoituskampanjoiden viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteissä.

Onko sinulla suunnitteilla rahoituskampanja? Tarvitsetko kumppania kampanjasi viestinnän kohdentamiseen ja toteutukseen? Ota yhteyttä niin jatketaan keskustelua.

 

jouni kärkkäinen flowhouse oy

 

Jouni Kärkkäinen on toiminut palveluliiketoiminnan, matkailun ja tapahtumaliiketoiminnan parissa jo kahden vuosikymmenen ajan.  Jounilla on myös vahva kokemus erilaisten rahoituslähteiden hyödyntämisestä. Rahoitustyökaluja ovat mm. erilaisten vastikkeellisten yritysrahoitusten hyödyntäminen, tulorahoituksen kehittäminen, yritysyhteistyön muotojen tuotteistaminen osaksi rahoitusratkaisuja sekä joukkorahoitusmallit.

Kommentoi artikkelia