Digitaalinen asiakasymmärrys – ostoprosessin vaiheet

Etusivu / Digitaalinen asiakasymmärrys – ostoprosessin vaiheet

Digitaalinen asiakasymmärrys – ostoprosessin vaiheet

ostoprosessi_nainen selaa koneella

Asiakkaan ostoprosessi on monivaiheinen. Asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen on lähtökohta kaikessa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa. Monipuolista oikeaa sisältöä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa/ympäristössä ja oikealle kohderyhmälle – oikealle ihmiselle. Markkinoinnin ja myyntiprosessien eri toimenpiteitä käynnistettäessä on huomioitava, että asiakas ei aina osta suoraviivaisesti. Miten me sitten ostamme?

Digitaalinen asiakasymmärrys?

Eräs kollega kuvasi mainiosti mistä digitaalinen asiakasymmärrys lähtee – asiakaslähtöiset ja käytettävät verkkosivut ovat sisältöjen kotipesä. Niitä voidaan käyttää erinomaisesti myynnin ja liiketoiminnan tukena – oikean sisällön tuottaminen oikealle kohderyhmälle on vaivatonta, kun verkkosivujen tavoite on kirkkaana tiedossa. Verkkosivut vastaavat asiakkaan haasteisiin ja niihin ohjataan erilaisilla markkinoinnin keinoilla. Totuus on, että kaikki verkkosivut vaativat päivitystä ja teknistä työtä ennen kuin ne ovat oikean kohderyhmän löydettävissä. Samalla ne vaativat myös merkittävää sisältöjen kehittämistä.

Sisältöjen suunnittelussa huomioi asiakkaan ostopolun vaiheet ja niihin sopivat kanavat:

  1. Tavoita ja houkuttele – blogit, some, vekkosivut, mediat, avainsanat
  2. Herätä kiinnostusta – Google- ja some -mainonta, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta
  3.  Konvertoi – oppaat, verkkokauppa, kohdennettu markkinointi, laskeutumissivut, podcastit, webinaarit
  4.  Asiakaspalvelu ja asiakkaan sitouttaminen – some, sähköposti, räätälöidyt sisällöt, asiakaspalvelu
  5.  Suosittelu – sosiaalinen media, monikanavaisuus. Avainsanat esille online ja offline!

Ohjaa eri vaiheissa liikennettä verkkosivuillesi/verkkokauppaan.

Miten ostoprosessi etenee?

ostoprosessin vaiheet tiedostamisesta suositteluun kaavio FlowHouse

Ostoprosessin alussa on aina ensin vaihe, jolloin tiedostamme tarpeen palvelulle tai tuotteelle. Seuraavana alamme luontevasti etsiä tietoa kyseisestä asiasta, jolloin etsimämme palvelun tai tuotteen löydettävyys verkossa korostuu. Kolmannessa vaiheessa aloitamme harkinnan ja vertailun ja mikäli alkuvaiheessa verkkosivun sisältö vastaa tarpeeseesi olet siis löytänyt relevantin sisällön. Usein ostoprosessi katkeaa vaiheessa kaksi eli löydettävyys. Vaikka olisitkin päätynyt oikeille verkkosivuille voi siellä oikean relevantin tiedon saanti olla haasteellista ja yhteydenoton mahdollisuudet palveluntarjoajaan heikkoja. Ostajaa tulisi tässä vaiheessa tukea parhaalla mahdollisella tavalla kohti yhteydenottoa, jonka kautta voimme tukea vielä asiakkaan ostopäätöstä. Prosessi ei missään nimessä pääty ostotapahtumaan, vaan jatkuu asiakkaan osalta kokemusten jakamisena ja suositteluna, johon meidän palvelutuottajan tulee luoda mahdollisuus.

Kun asiakas on tavoitettu ja konvertoitu niin avainkysymys on mitä sen jälkeen? Digimarkkinointi on keino tavoitella asiakastasi verkossa ostoprosessin eri vaiheissa ja sen jälkeenkin, kaikki lähtee kyvystä ymmärtää asiakkaan motiiveja sekä tarpeita. Suunnitellessasi sisältöjä verkkoon huomioi asiakkaan ostoprosessin eri vaiheet ja pohdi kuinka niihin voit vaikuttaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Katso myös vinkit matkailuyriyksen ja -alueen suosittelumarkkinointiin!

salla laajavaara flowhouseSalla Laajavaara on palveluiden tuottamisen ja johtamisen Restonomi (AMK). Teknistä osaamista tukee audiovisuaalisen verkkoviestinnän ammattitutkinto. Sallan vahvuus on sosiaalisen median sovellusten tuntemus ja niiden hyödyntäminen strategisessa markkinoinnissa. Hänellä on kyky ymmärtää asiakasta ja räätälöidä erilaisia digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuksia toimialaan katsomatta.

Kommentoi artikkelia