Suomalainen musiikkikampus

Etusivu / Suomalainen musiikkikampus

Digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelumusiikkikampus_logo_sin-300x180-px

Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattiopiston muodostama musiikkikoulutuksen ja -tutkimuksen osaamiskeskittymä. Suomalaisen musiikkikampuksen tavoitteena on hyödyntää nykyaikaisia digitaalisen markkinoinnin kanavia tehokkaasti sekä olla houkutteleva vaihtoehto musiikin opiskeluun.

Suomalaisen musiikkikampuksen digitaalisen markkinoinnin strategiatyö käynnistettiin keväällä 2016 ja yhteisten työpajojen avulla kartoitettiin toiminnan lähtötilannetta sekä tavoitetilaa. Suomalaisen musiikkikampuksen digitaalisen markkinoinnin strategian ja suunnitelman tavoitteena on toimia henkilökunnan työkaluna markkinoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa ja tavoitteiden mukaisen, yhtenäisen kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottamisessa ja viestinnän luomisessa.

Digitaalisen markkinoinnin strategia ja suunnitelma piti sisällään mm. seuraavia osa-alueita:

 • Nykytilanteen analysointi käytössä olevien työkalujen ja resurssien näkökulmasta
 • Kohderyhmien määrittely
 • Visio, mielikuvalliset tavoitteet ja ydinviestit
 • Digitaalisen markkinoinnin tavoitetila
 • Vaiheittainen etenemismalli digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä:
  • Verkkopalvelun kehitysvaihe
  • Tavoitteet, strategia tavoitteiden saavuttamiseen ja mittarit
  • Sisällöntuotanto ja käytettävien kanavien määrittely
  • Tuloksellinen ja tavoitteellinen digitaalinen markkinointi
 • Digitaalinen markkinointi
 • Digitaalisen markkinoinnin strategia
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu