Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 6.10.2017

Etusivu / Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 6.10.2017

FlowHouse Oy asiakas- ja markkinointirekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä

Rekisterinpitäjä

Nimi: FlowHouse Oy

Puhelinnumero: 045 12 53 405

Postiosoite: Gummeruksenkatu 9 b 9, 40100 Jyväskylä

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jouni Kärkkäinen

Postiosoite: Gummeruksenkatu 9 b 9,  40100 Jyväskylä

Sähköposti: jouni.karkkainen@flowhouse.fi

Rekisterin nimi

FlowHouse Oy markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Kävijän tilaaman oppaan lähettämiseen sekä FlowHouse Oy:n markkinointiviestintään. Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen, (Testaa millainen digimarkkinoija yrityksesi on?, sähköiset oppaat, uutiskirjeen tilaus, yhteydenottolomake, koulutusilmoittauminen) käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen.

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on markkinointiviestintä sähköpostitse sekä markkinointi sosiaalisen median kanavissa. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä ja tässä tapauksessa myös sähköpostirekisteri sijaitsee ulkoisella palvelimella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

  • FlowHousen verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jonka käyttäjä itse täyttää
  • Asiakkaalta itseltään sähköpostitse tai puhelimitse, perustuen olemassa olevaan asiakassuhteeseen
  • Erillisten kampanjasivujen kautta, jossa käyttäjä itse täyttää lomakkeen.

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella kun käytetään järjestelmää MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella täyttämällä henkilötietonsa lomakkeen kautta ja osallistumalla testiin, tilaamalla verkkosivuilla tarjolla olevan oppaan tai tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”omat tiedot”, josta vastaanottaja näkee ne tiedot, jotka järjestelmästä löytyy.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne”, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä FlowHouse Oy asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.