Vain muutos vie eteenpäin

Etusivu / Vain muutos vie eteenpäin

Vain muutos vie eteenpäin

Viime kuukaudet on ollut mukavaa seurata Suomen kansainvälistä näkyvyyttä, kotimaisen matkailun arvostuksen nousua, matkailualueiden kehittymistä sekä konkreettisesti että digitaalisuuden näkökulmasta unohtamatta yksityisten matkailuyritysten osaamisen kehittämistä ja toimia kohti parempaa näkyvyyttä ja löydettävyyttä. FlowHousella olemme saaneet olla mukana erilaisissa mielenkiintoisissa matkailuprojekteissa kehittämässä matkailualueiden ja -yritysten asiakkaanpolkua muun muassa strategisesta suunnittelusta monikanavaisiin markkinointitoimenpiteisiin, sisältöjen kehittämiseen, henkilökunnan innostamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

Minun polkuni matkailualalla / matkailutoimialan parissa on kestänyt useita vuosia ja on ollut tähän mennessä vivahteikas, tapahtumarikas ja monipuolinen. Matkan varrella olen oppinut paljon.

Yksi tärkeimmistä opeista jonka tahdon pitää mielessäni aina: ”asioita on kokeiltava, ilman pelkoa epäonnistumisesta”. Vain tekemällä voi saada asioita eteenpäin, ”jos ei kokeile – ei voi tietää”.

Kannustankin jokaista yritystä tavoittelemaan kohderyhmänsä saavuttamista myös verkossa. Tämä saattaa vaatia muutosta toimintamalleihin tai ajatteluun. Etenkin se vaatii tahtoa ja halua muutokseen. Vaikka asiat olisivatkin hyvällä mallilla, aina voi kehittyä ja kehittää. Kokeilkaa erilaisia kanavia ja toimenpiteitä, pohtikaa mitä kanavia voitte hyödyntää jotta voitte olla vuorovaikutuksessa matkailijoiden kanssa matkaa ennen, matkan aikana ja sen jälkeen, kehittäkää omaa ja henkilökunnan osaamista sekä testatkaa, oppikaa ja innostukaa.  Unohtamatta sitä tärkeintä, mihin tämä voi johtaa – yrityksesi ja saapuvien matkailijoiden aitoon kohtaamiseen. Niihin hetkiin, kun pääsette olemaan osa matkailijan elämysten kerryttämistä ja kertomaan matkailijalle Suomesta kasvokkain.

Mielestäni parasta matkailualalla on tekemisen tempo eli tilanteiden nopea muuttuminen, muutoksiin vaadittava reagointi, yhä moniulotteisemman matkailijan polun ymmärtäminen sekä alan jatkuva muuttuminen ja kehittyminen. Niinpä on syytä myös itse kehittyä ja avartaa näkökulmia. Uutta pitää omaksua ja avoimin mielin pyrkiä katsomaan omaa toimintaa matkailijan silmin. Muutos pitää meidät liikkeessä, koskee se mitä tahansa elämän- / liiketoiminnan aluetta. Omalta osaltani tämä tarkoittaa muuttoa Islantiin. Lähden sinne pian ja aion kulkea siellä avoimin mielen tutustuen matkailualaan ja raportoida havainnoistani aika ajoin myös tänne blogiin.

Aikani FlowHousella ja Keski-Suomessa on avartanut näkökulmiani, kehittänyt osaamistani, olen saanut tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin, saanut olla mukana mielenkiintoisissa projekteissa, tavannut matkailuyrittäjiä mielenkiintoisine palveluineen, oppinut niin paljon asioita ja erilaisten työkalujen käyttöä kuin vain olen ehtinyt omaksua ja viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä – saanut työskennellä ja keskustella digimarkkinoinnista, matkailusta ja kaikesta muustakin huipputyyppien, työkavereideni ja asiakkaidemme kanssa. Koska asioita oppii ja näkemys kehittyy tekemällä, aion työskennellä Islannissa matkailualalla. Iloista on myös se, että yhteistyömme FlowHousen kanssa jatkuu. Yhteistyömallimme hieman muuttuessa olen yhä jatkossakin mukana osassa FlowHousen projekteja. Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteiden totettaminenhan ei ole paikkaan sidottua – niin kuin eivät ole tavoittelemamme matkailijatkaan. Muista siis seurata Islannin kuulumisiani ja näkemyksiäni maan matkailusta FlowHousen blogista jatkossa. Kiitokset tähän astisesta yhteistyöstä kaikille tahoille!

Anne

 

Anne on digitaalisen markkinoinnin suunnittelija osa-alueinaan markkinoinnin ja viestinnän strategian suunnittelu, verkkosivuston sisältöjen kehittäminen, sisältömarkkinointi, hakukonemarkkinointi, projektinhallinta ja markkinointikampanjoiden suunnittelu sekä tekninen toteutus.

Kommentoi artikkelia